Prokopi ismi nereden geliyor, anlamı nedir?

1690 Rusya, 1740 Ürgüp tarihleri arasında yaşamış ve hem Hristiyan hem de Müslüman halkın saydığı, sevdiği ve Aziz olarak kabul ettiği bir kişi. Çok genç yaşta iken Ürgüplü Esat ağa tarafından bir köle pazarından alınmış ve İsmi ile yüzyıllar boyu yaşadığı Ürgüp şehrine ve tüm bölgeye yaptığı yardımlar ve mucizelerle özellikle hasta çocuklara verdiği şifalar ile kalplerde ölümsüzleimiştir.

Aynı zamanda Rumcada hayır ve hamarat anlamlarına da gelen Aziz Prokopi' nin bu ismi bize attığımız her adımda ilham vermektedir.

  Efsaneye göre bir gün rüyasında efendisinin kendisinden mantı istediğini görür ve bu isteği hanımına iletir. Ancak o sırada ağa hacdadır ve bunu bilmesine rağmen evin hanımı hizmetlinin canının çektiğini bu yüzden böyle bir yalana baş vurduğunu düşünerek mantıyı hazırlar ve verir. 

Hac dönüşü eve varan Esat ağa çocuğu kucaklar ve artık kendi oğlu sayıldığını o güne dek çobanlığını ve seyisliğini yaptığı hayvanların yanında kalmasına gerek olmadığını söyleyerek kendi çocukları gibi Konak'ta kalabileceğini söyler. Onca mesafeden isteğini duymuş ve yerine getirmiştir.  

Bugün yaşadığı mahalle ile birlikte korunan bu taş ev son nefesini verene kadar yaşadığı kayadan oyma ahırı ile tarihe ışık tutmaya devam ediyor.